NewsletterWyróżnienie

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w katalogu Gwiazdor
Seminarium ?Miejsce regionu łódzkiego?? PDF Drukuj Email

Miejsce Regionu Łódzkiego w badaniach i zastosowaniach zaawansowanych technologii przemysłowych i ekologicznych ? pod takim tytułem przebiegało seminarium, które odbyło się 30 marca 2011 w łódzkim Instytucie Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SWSPiZ. Celem seminarium była prezentacja i omówienie wyników dwuletnich badań prowadzonych w ramach projektu Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju oraz zastanowienie się nad miejscem Województwa Łódzkiego w tych badaniach i możliwościami ich wdrożenia z punktu widzenia regionalnego potencjału produkcyjnego i warunków otoczenia.


Na spotkanie, któremu przewodniczył Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Marcin Bugajski przybyli przedstawiciele uczelni wyższych, przedsiębiorstw, otoczenia biznesu i administracji regionalnej. Otwierając seminarium Marszałek mówił, że dostrzega konieczność rozwoju innowacji w regionie, co będzie miało swoje przełożenie na podział środków w nowym okresie programowania. Wyraził też zainteresowanie cyklicznym organizowaniem tego typu spotkań. O potrzebie skuteczniejszego pozyskiwania pieniędzy unijnych na badania służące rozwojowi innowacji (także z takich źródeł jak 7.Program Ramowy) mówił prof. Bogdan Piasecki z Instytutu EEDRI.


Punktem wyjścia do dyskusji była
prezentacja prof. Anny Rogut (SWSPiZ / UŁ) na temat możliwości inteligentnej specjalizacji województwa. Pokazywała ona, że łódzkie nie region posiada przemysłów, które w wystarczającym stopniu absorbowałby zaawansowane technologie. A takie możliwości drzemią w różnych sektorach ? od włókiennictwa po przemysł komputerowy. Badania pokazują, że przedsiębiorstwa angażują najczęściej technologie dojrzałe, co nie daje możliwości wzrostu gospodarczego, a powoduje wzrost kapitałochłonności. Dlatego województwu jest potrzebna nowa diagnoza, która uwzględni możliwość rozwoju technologii wyłaniających się, młodych, które mogą być motorem dynamicznego wzrostu gospodarczego.


Zdaniem prof. Sławomira Wiaka z Politechniki Łódzkiej nie ma szans na rozwój regionu bez badań i idących za nimi wdrożeń. Ważne jest, aby szukać unikalnych szans, takich jak choćby projekt budowy dworca Fabrycznego czy stacji Kolei Dużych Prędkości. Jednakże same, nawet najpotężniejsze inwestycje też nie spowodują przemiany w region oparty na wiedzy bez współpracy różnych podmiotów: od wszystkich uczelni wyższych, instytucji otoczenia po jednostki administracji. Nie bez znaczenia pozostaje tu także kształcenie nowoczesnych kadr na poziomie szkół średnich i wyższych. Chociaż mamy kreatywną młodzież, to kompletnie nie umiemy z niej wydobyć liderów i nie potrafimy uczyć jej szukania szans ? przekonywał prof. Wiak.


Z kolei prof. Maciej Zieliński z Europejskiego Centrum Ekohydrologii oparł się na rezultatach badań Stanford University, wg. których nowoczesne technologie to jedynie połowa sukcesu. Drugą stanowią idee. Dlatego ? jego zdaniem ? potrzebny jest dobry system, który pozwoli dobrze wykorzystać badania. Sprawą kluczową są także inwestycje w rozwój potencjału naukowo-badawczego i efektywniejsze niż dotychczas wykorzystanie środków europejskich ? mówił z kolei prof. Bogdan Kruszyński z Politechniki Łódzkiej. Wydawanie pieniędzy na drobne inwestycje czy rozdrabnianie środków nie służy wzrostowi innowacyjności gospodarki.


Seminarium to było ? w intencji jego organizatorów ? pierwszym w cyklu spotkań służących realizacji idei inteligentnej specjalizacji województwa.

Odbyło się ono w ramach dwuletniego projektu Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju (Działanie 1.1., finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka), realizowanego przez Instytut Eksploatacji Technologii ? PIB z Radomia oraz łódzki Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SWSPiZ.

[zobacz galerię]