NewsletterWyróżnienie

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w katalogu Gwiazdor
Konferencja końcowa projektu PDF Drukuj Email

Kończy się realizacja dwuletniego projektu Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju. W związku z tym 25marca 2011 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się konferencja końcowa z udziałem przedstawicieli radomskiego Instytutu Technologii Eksploatacji ? PIB, Instytutu Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy SWSPiZ oraz zaproszonych ekspertów.

 

Spotkanie było okazją do zaprezentowania wyników prac wszystkich zespołów badawczych. W ramach pierwszej sesji omówiono metodologię badań, mapy i scenariusze rozwoju technologii, a także kompetencje kadr w obszarze zaawansowanych technologii.Druga część dotyczyła implementacji scenariuszy do programów strategicznych. Była też okazją do wysłuchania Suzanne Giesecke z Austrii, która przedstawiła i omówiła europejskie doświadczenia w realizacji projektów foresightowych oraz praktyczne przykłady wdrażania ich wyników. W ostatniej sesji konferencji prof. Bogdan Piasecki i prof. Anna Rogut z Instytutu EEDRI zaprezentowali mocne i słabe strony rozwoju zaawansowanych technologii w Polsce oraz rekomendacje dotyczące polityki innowacyjnej kraju.

Wyniki badań, w intencji realizatorów projektu, mogą służyć nie tylko polskim naukowcom dla dalszych badań, ale przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy są zainteresowani wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań procesowych i produktowych. Ważne jest to, aby wyniki te nie trafiły do szuflad naukowców.

Zdaniem prof. Adama Mazurkiewicza z ITEE-PIB istotne jest, aby w przyszłości dążyć do integracji polskiej i zagranicznej aktywności badawczej. Chodzi o to, aby badania prowadzone w Europie w miarę możliwości nie powielały się, i aby dokonywała się wymiana kadr. Rozwój zaawansowanych technologii w Polsce wymaga nie tylko współpracy z zagranicznymi ekspertami, ale także kapitału zewnętrznego, pozyskiwanego choćby poprzez programy europejskie.

Badania pokazały, że w Polsce nieźle wypada rozwój zaawansowanych technologii przemysłowych. Nieco gorzej natomiast w przypadku ekologicznych. Przyczyna jest dość prozaiczna: są kapitałochłonne i niezbyt skomplikowane. Przy czym priorytet ich rozwoju jest niski, bo firmy oszczędzają pieniądze, ponieważ technologie ekologiczne zazwyczaj są kosztowne i rzadko bywają niezbędne.

Eksperci biorący udział w konferencji zwracali uwagę na dynamiczny rozwój nanotechnologii i nie nadążając za nimi system kształcenia. Przekonywali, że na rynku muszą pojawić się przedstawiciele nowych zawodów, posiadający interdyscyplinarną wiedzę. To przekonanie potwierdzają też przeprowadzone badania, które pokazały jednocześnie, że rośnie intelektualizacja pracy, a tracą na wartości prace proste. Zatem potrzebni są wysokowykwalifikowani specjaliści, ale posiadający wiedzę z różnych dziedzin. Coraz częściej widać, że firmy poszukują pracowników z zakresu mechatroniki, ochrony środowiska, inżynierii materiałowej i informatyków.

Zespół naukowców wyłonił nowe zawody i specjalności. W zakresie wspomnianych nanotechnologii są to: inżynier. ds. produktu, inżynier ds.
technologii biohybrydowych,inżynier ds. dokumentacji w nanotechnologii, nanoanalityk etc.

Niektórzy eksperci narzekali na fakt wydawania w kraju pieniędzy na projekty, które niczego nie posuwają do przodu, podczas gdy /Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju /to projekt//ściśle związany z kierunkami badań europejskich, a jego wyniki mogą być kluczowe dla budowania strategii rozwoju gospodarczego Polski. Jednocześnie podkreślano obawy o los wyników badań,bo w Polsce nadal największą trudność stanowi wdrożenie ich do gospodarki.

Charakterystyki technologii są dostępne na stronie internetowej:
http://www.foresight.itee.radom.pl/chartech/katalog.php

Raporty z badań :

Zapraszamy do zapoznania się z raportami z badań prowadzonych w ramach zadania Z4 - Scenariusze w projekcie Zaawansowane technologie przemysłowe i proekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju.

1. Specjalizowana aparatura badawcza i testowa

2. Technologie mechatroniczne i systemy sterowania do wspomagania procesów wytwarzania i eksploatacji

3. Zaawansowane technologie materiałowe i nanotechnologie oraz systemy techniczne wspomagające ich projektowanie i aplikacje

4. Technologie proekologiczne, racjonalizacja zużycia surowców i zasobów oraz odnawialne źródła energii

5. Technologie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego


Prezentacje:

 

[zobacz galerię]