NewsletterWyróżnienie

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w katalogu Gwiazdor
Zostań ekspertem PDF Drukuj Email

Skuteczność strategii rozwoju sektora zależy w dużej mierze od udziału w jej opracowaniu obecnych i przyszłych użytkowników i twórców technologii, a więc naukowców, kadry zarządzającej, technologów i pracowników działów B+R zakładów przemysłu spożywczego, przedstawicieli stowarzyszeń naukowych, zawodowych, organizacji społecznych, biznesowych i konsumenckich oraz studentów kierunków związanych z żywnością i żywieniem.

 

W związku z tym, chcemy zaprosić Państwa do udziału w naszym projekcie w charakterze ekspertów biorących udział w tzw. rundach delfickich, które mają na celu weryfikację hipotez technologicznych (procesowych i produktowych) wypracowanych we wcześniejszych analizach. W metodzie tej Państwa wiedza zostanie wykorzystana do oceny prawdopodobieństwa realizacji scenariuszy rozwoju przemysłu spożywczego i zasad racjonalnego żywienia. Rejestracji można dokonać wchodząc w zakładkę "baza ekspertów".

Chcielibyśmy też Państwa poinformować, że każdy ekspert, który weźmie udział w rundach delfickich, otrzyma wynagrodzenie.