NewsletterWyróżnienie

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w katalogu Gwiazdor
Rezultaty PDF Drukuj Email

Wyniki projektu, tworząc konieczne średnio- i długofalowe scenariusze dadzą podstawę do planowania strategii przedsiębiorstw, regionów oraz instytucji wsparcia biznesu. Te z kolei będą miały kluczowe znaczenie dla debaty zainteresowanych stron oraz dla opracowania procesu podejmowania decyzji w kontekście badawczym, społecznym i ekonomicznym.

Wynikiem projektu będzie:

  • opracowanie strategicznej wizji rozwoju dla ważnej dziedziny gospodarki kraju i wytypowanie priorytetowych kierunków dla prac B+R na okres najbliższych kilkunastu lat,
  • określenie spójnych środków, od gospodarstwa do stołu, zapewniających współpracę nauki i przemysłu w zakresie rozwoju nowych technologii żywności zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa żywności,
  • przygotowanie założeń polityki ułatwiającej rozwój technologii żywności wysokiej jakości,
  • dostarczenie producentom rolnym i firmom przetwórstwa rolno-spożywczego instrumentów dla budowy strategii rozwoju.