NewsletterWyróżnienie

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w katalogu Gwiazdor
Etapy realizacji PDF Drukuj Email

Etap 1. ustanowienie organizacyjnych i społecznych ram realizacji projektu oraz weryfikacja planu pracy.

Etap 2. inwentaryzacja istniejących zasobów wiedzy, przygotowanie szczegółowej metodologii i podstawowych narzędzi badawczych, skompletowanie bazy ekspertów i przygotowanie platformy internetowej dla foresightu technologicznego.

Etap 3. przeprowadzenie prac badawczych i analitycznych, związanych z foresightem Żywność i żywienie w XXI wieku, przy wykorzystaniu metod identyfikacji problemu, metod ekstrapolacji (Delphi), metod kreacyjnych (panele eksperckie i scenariusze) i metod priorytetyzacji (krytyczne technologie).

Etap 4. przygotowanie krajowego, strategicznego programu badawczego i założeń dla polityki innowacyjnej w polu Żywność i żywienie w XXI wieku.