Linki Drukuj 

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ośrodek Przetwarzania Informacji

Polska Platforma Żywności

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa

Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI

Politechnika Łódzka

MLEKPOL

Skierniewicki Portal Ogrodniczy

Centrum Zaawansowanych Technologii ?Agrotech?