Konsorcjum Drukuj

 

Koordynator: 
Instytut jest jednym z ważniejszych ośrodków badawczych w Polsce. W swoim dorobku ma wiele pionierskich w skali światowej rozwiązań, takich jak: nowe metody uprawy, nowatorskie opryskiwacze i kombajny do zbioru owoców, wartościowe odmiany owoców i roślin ozdobnych, nowe metody wykrywania patogenów i zwalczania chorób, w tym z zastosowaniem technik biotechnologicznych oraz nowe technologie przechowywania i przetwórstwa. Dzięki bardzo aktywnemu programowi upowszechniania wiedzy i wdrożeń, osiągnięcia te w znacznym stopniu przyczyniły się do rozwoju polskiego sadownictwa.

 

 

Partnerzy:Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej istnieje od roku 1950. Zatrudnia 26 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 118 pozostałych nauczycieli, w tym 104 posiadających stopień doktora nauk technicznych bądź chemicznych. Wydział posiada w swojej strukturze 4 Instytuty i działające w nich zakłady lub zespoły badawcze.Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy SWSPiZ posiada bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych, w tym foresightowych, skoncentrowanych na podnoszeniu poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności małych i średnich firm, a także na określaniu kierunków rozwoju regionu tak, by stawał się on bardziej konkurencyjny w skali kraju oraz Europy.

MLEKPOL jest jedną z bardziej liczących się spółdzielni mleczarskich. Tworzy ją ponad 12 tys. rolników ? dostawców mleka z województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego. W jej skład wchodzi dziewięć zakładów produkcyjnych w: Grajewie, Zambrowie, Mrągowie, Kolnie, Augustowie, Sejnach, Bydgoszczy, Sokółce i Dąbrowie Białostockiej, które łącznie zatrudniają 1719 osób.