Panel ekspertów Drukuj

Panel ekspertówW Instytucie EEDRI trwa seria paneli eksperckich w ramach projektu "Zaawansowane technologie przemysłowe i ekologiczne dla zrównoważonego rozwoju kraju".

Celem spotkań jest analiza mocnych i słabych stron różnych obszarów technologicznych i w dalszej perspektywie określenie kierunków badań i technologii w Polsce do 2030 roku.

Eksperci z całej Polski, którymi są zarówno naukowcy, jak i praktycy - przedstawiciele gospodarki, zastanawiają się, w których grupach technologicznych rodzima gospodarka może budować pozycję konkurencyjną.

Ponadto identyfikują kraje oraz producentów najbardziej liczących się w zakresie tworzenia i wdrażania nowoczesnych technologii w analizowanych grupach. Pierwsza runda spotkań zamyka się w gronie ekspertów polskich. W drugiej, która planowana jest na maj, uczestniczyć będą eksperci zagraniczni.

Analiza obejmuje następujące obszary:

  • specjalizowaną aparaturę badawczą (panel 25.03.10)
  • zaawansowane technologie materiałowe i nanotechnologie oraz systemy techniczne wspomagające ich projektowanie i aplikacje (panel 31.03.10)
  • technologie proekologiczne, racjonalizacja zużycia surowców i zasobów oraz odnawialne źródła energii (panel 1.04.10)
  • technologie bezpieczeństwa technicznego i środowiskowego (panel 2.04.10)
  • technologie mechatroniczne i systemy sterowania do wspomagania procesów wytwarzania i eksploatacji (panel 16.04.10)