Akademia Zarządzania Innowacjami Drukuj
Zapraszamy pracujące osoby dorosłe do udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu zarządzania innowacjami. Szkolenia w ramach projektu Akademia Zarządzania Innowacjami* realizowane są przez Społeczną Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania wraz z partnerem Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową.

 

 

Szkolenia mają charakter zajęć teoretyczno-praktycznych i prowadzone będą w grupach 9-osobowych. Każdy uczestnik ma do przejścia dwumodułową ścieżkę szkoleniową (łącznie 40 godzin). Zajęcia będą odbywały się w godzinach popołudniowych i w weekendy. Terminy i godziny zajęć będą ustalane w zależności od preferencji uczestników.

 

 

Metodologia programu szkoleniowego bazuje na internetowym narzędziu SAT, które służy do dokonania samooceny oraz analizy istniejących barier tak, aby ulepszyć zarządzanie innowacjami w firmie. Narzędzie to zostało stworzone na zlecenie Komisji Europejskiej przy współpracy międzynarodowego konsorcjum, którego liderem była firma A.T. Kearney. Narzędzie to zostało opracowane, w celu ujednolicenia modelu oceny i pomocy pracownikom w zarządzaniu innowacjami.

 

Podczas szkoleń wstępnych (16h warsztatów) uczestnicy nauczą się korzystania z platformy IMP3rove oraz rejestracji i wypełniania kwestionariusza SAT - kwestionariusza oceny poziomu zarządzania innowacjami w firmie. Ponadto uczestnicy przećwiczą zdobytą wiedzę nt. wypełniania narzędzia SAT na podstawie opracowanych na bazie doświadczeń z projektu IMP3rove autorskich materiałów szkoleniowych.

 

Podczas szkoleń rozszerzonych (24h warsztatów) zaprezentowane i omówione zostaną wyniki raportów powstałych z wypełnienia kwestionariuszy SAT oraz przedstawione działania naprawcze dla zdiagnozowanych problemów. Uczestnicy zdobędą wiedzę nt. najczęstszych problemów związanych z działalnością firmy w zakresie zarządzania innowacjami oraz nauczą się jak je rozwiązywać. Ponadto zdobędą wiedzę z zakresu kompleksowego zarządzania innowacjami, w tym m.in. formułowania strategii rozwoju firmy bazującej na innowacjach, tworzenia organizacji i kultury firmy sprzyjającej innowacjom.

 

Każdy uczestnik po zakończonym szkoleniu (tj. przejściu dwóch modułów szkoleniowych) otrzyma potwierdzenie ukończenia szkolenia, poparte certyfikatem z zakresu zarządzania innowacjami, gwarantującym znajomość narzędzia SAT, rekomendowanego przez Komisję Europejską. Certyfikat będzie sygnowany przez SWSPiZ - jedyną instytucję w Polsce posiadającą uprawnienia do korzystanie z narzędzia SAT - oraz A.T. Kearney ? lidera projektu IMP3rove.

 

Zainteresowanych udziałem w szkoleniach prosimy o kontakt z biurem projektu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
tel. +42 664 22 41 lub +42 250 54 50 (51)

 

--------------------
*) Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.