Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego Drukuj
11 lutego 2010 roku Zarząd Spółdzielni Mleczarskiej "Mlekpol" w Grajewie otworzył działalność Centrum Badawczo-Rozwojowego pod nazwą Instytut Innowacji Przemysłu Mleczarskiego sp. z o.o. z siedzibą w Mrągowie. Na stanowisko Prezesa Zarządu Instytutu został powołany Tadeusz Szczęsny, a Przewodniczącym Rady Naukowo-Technicznej został prof. dr hab. Andrzej Babuchowski.
Nowopowstały Instytut przejmuje wszystkie dotychczasowe zadania Działu Innowacji i Rozwoju S.M. "Mlekpol".