NewsletterWyróżnienie

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w katalogu Gwiazdor
Zarządzanie PDF Drukuj Email

W strukturze zarządzania projektem znajdują się następujące szczeble:

  • Komitet Społeczny, w skład którego wchodzą przedstawiciele najważniejszych instytucji i organizacji działających w sektorze rolno-spożywczym. Rolą Komitetu jest stworzenie płaszczyzny bieżącego dialogu i budowanie konsensusu społecznego.
  • Rada Konsorcjum, w skład której wchodzą przedstawiciele każdego z partnerów. Jej zadaniem jest regulowanie stosunków wewnątrz konsorcjum i lobbying na rzecz projektu.
  • Zespół Zarządzający odpowiada za organizowanie i bieżące prowadzenie badań, utrzymywanie regularnych kontaktów z ekspertami, rejestrację kosztów projektu oraz przygotowywanie raportów. Na czele Zespołu stoi Kierownik Projektu.